Khối 12 - Vật Lý - Các Bài Lý Thuyết (Bài 26 - 27 - 28 - 30 - 33)
Trang chủ Các trang chi tiết Khối 12 - Vật Lý - Các Bài Lý Thuyết (Bài 26 - 27 - 28 - 30 - 33)

THẦY CUNG – VẬT LÝ.  SĐT, ZALO: 0909097948.   EMAIL: ntthiencung@gmail.com 

Danh sách các bài Lý thuyết: 

 

Vật Lý 12 – bài 26 Các loại quang phổ

 

Vật Lý 12 – bài 27 Tia Hồng ngoại và Tia Tử ngoại 

 

Vật Lý 12 – bài 28 Tia X

 

Vật Lý 12 – bài 30 Hiện tượng quang điện (ngoài) -  Thuyết lượng tử ánh sáng 

 

Vật Lý 12 – bài 33 Mẫu nguyên tử Bohr